top of page

IMPACT DELTA: VAN DENKEN NAAR DOEN

Nederland worstelt met uitdagingen die de proporties aannemen van een ramp: 

Armoede, eenzaamheid, zorgkosten, laaggeletterdheid, schulden, integratie, vervuiling, klimaatverandering. 


Als we dichterbij kijken, bestaat deze nationale ‘ramp’ uit talloze lokale problemen. 

Zoals: tienduizenden Rotterdammers met problematische schulden. Een probleem dat de overheid niet zelfstandig kan oplossen. 

 

De watersnoodramp in 1953 leerde ons hoe we zelfs een probleem van rampzalige proporties kunnen oplossen: met een gezamenlijke, integrale aanpak. Met een deltaplan, kortom. 

 

Als overheid, ondernemers en wetenschap de handen ineenslaan is er wel degelijk een oplossing voor de maatschappelijke problemen van nu.

SMO VORMT IMPACT DELTA VOOR ROTTERDAM

Zo is Impact Delta ontstaan. Een initiatief van denk- en doetank SMO: Stichting Maatschappij en Onderneming. Bedoeld om oplossingen te onderzoeken voor grote uitdagingen, te beginnen in Rotterdam.

 

Die oplossingen bestaan al. 

Want waar de overheid een gat in de maatschappij ziet, zien sociale ondernemers een gat in de markt.

SMO promovendi onderzoeken welke oplossingen impact hebben, door middel van valorisatie: het vertalen van onderzoeksresultaten naar commercieel haalbare producten en diensten.

 

Dit maakt Impact Delta een baanbrekende innovatie in wetenschappelijk onderzoek, waarbij onderzoek en creatie versmelten.

 

Het doel is het ontwikkelen van de ‘Impact Delta Methode.’ Een beproefde aanpak om de publieke impact van sociale ondernemers te maximaliseren. 

Impact Delta. Een gat in de maatschappij is een gat in de markt.

VALORISATIE DOOR SMO

De Impact Delta is een nieuwe, onconventionele vorm van onderzoek waarin creëren en leren versmelten. 

 

SMO promovendi vormen in de Delta één team met de sociale ondernemers. Ten minste één wetenschapper is fulltime betrokken bij de uitvoering. Andere promovendi denken mee in de vorm van een ‘Raad van Valorisatie’. Een aantal wetenschappelijke medewerkers vergaart en verwerkt de data. 

 

We onderzoeken en experimenteren in de wijk, op een festival, in een school. Living Labs, waarin we leren hoe we problemen kunnen oplossen met de direct betrokkenen. We onderzoeken in de praktijk wat wel en niet werkt. Niet alleen om waar te nemen, juist om samen te ontwikkelen. Van een lerende naar een creërende praktijk

 

SMO levert verslag over 365 dagen in plaats van rapporten van 365 pagina’s. Met als belangrijkste uitkomsten de werkzame interventies. Interventies die we kunnen herhalen zodat de oplossingen kunnen schalen.

 

Zo bewegen we in de Delta van innovatie naar transformatie.

IMPACT DELTA: VAN PROBLEEM NAAR KANS

Bekijk de video (3:49)

DOE JE MEE?

Roger Olivieira  & Judith Frankenhuis - info@rogerthat.nl

Impact Delta was een initiatief van SMO

Scaling Meaningful Opportunities

Het gedachtengoed wordt voortgezet in projecten van  

www.rogerthat.nl 

Dank voor uw interesse, we nemen zsm contact met u op.

IMPACT DELTA NIEUWS:
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page